خدمات تیم کارشناسان BPM در سراسر کشور

دوره «مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) به همراه آموزش نرم افزار Bizagi modeler»
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش «مدلسازی فرآیندها با استاندارد BPMN2»
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

پیاده سازی/مشاوره / آموزش BPMS - BPMN

خدمات مشاوره تیم کارشناسان BPM در سراسر کشور به شرح زیر می باشد. ما با تجارب حرفه ای در شرکت های بزرگ و کوچک؛ خصوصی و دولتی؛ آماده ارائه خدمات حرفه ای به متقاضیان محترم هستیم.

 

 

خدمات ما با همکاری اساتید مجرب و متخصصان کشور