آموزش نحوه سفارشی سازی CaseNumber ها در Bizagi

آموزش نصب نرم افزار بیزاجی
شهریور ۴, ۱۳۹۶
فیلم های آموزشی نرم افزار بیزاجی
مهر ۲۲, ۱۳۹۷

در این فیلم آموزشی با مفهوم Case Numbering و Custom columns آشنا خواهید شد و سپس این دو مفهوم را در نرم افزار بیزاجی پیاده سازی خواهیم کرد.
جهت دریافت کلیه فیلم های آموزشی لطفا با شماره ۰۹۱۲۸۰۴۷۱۰۵ تماس گرفته یا درخواست خود را از طریق @BpmExpertAdmin ارسال نمایید.