نحوه تخصیص کار در بیزاجی

 

ایفا کنندگان(Performer) در بیزاجی

 

یکی از سوالاتی که بسیاری از دوستان در دوره های آموزشی آن را مطرح می کنند بخش تخصیص Bizagi Performer ها (تخصیص در بیزاجی) در نرم افزار بیزاجی می باشد.

در این مقاله قست داریم شما را با انوع تخصیص در بیزاجی آشنا کنیم.

تعریف تخصیص در بیزاجی:

منظور از -Bizagi Performer- یا ایفا کننده در نرم افزار بیزاجی به نفر،نقش یا دپارتمان در سازمان اقلاق می شود که مسئولیت انجام کار با آن است و باید آن task یا Activity را انجام دهد.
نکته اول:
اولین کسی که پرونده (task)را انتخاب می کند (به عنوان مثال ، روی صندوق ورودی در انتظار آن (pending)کلیک می کنید) یا کار را انجام می دهد. در نتیجه ، دیگر برای دیگران نمایش داده نمی شود. و از کارتابل دیگران خارج می شود.Performer1قبل از بررسی هر کدام از قسمت ها امکان فراهم نمودن پیش شرایط(Precondition) برای انجام تخصیص فراهم می باشد.جهت درک موضوع به این مثال(شکل بالا) توجه نمایید. فرض کنید که قرار است کار یا وظیفه اگر گروه مدیر بود دست سه نفر که در یک role هستند برود و در صورت که در گروه مدیر عاملین بود به دست یکسری افراد دیگر در غیر اینصورت(Always) فقط مدیر آن نفر کار را انجام دهد.دراین سناریو از پیش شرط همانند شکل بالا استفاده خواهیم نمود.   ) بیزاجی مجموعه ای از توابع را برای انتخاب چگونگی تخصیص وظیفه به کاربران موجود فراهم می کند که این مجموعه شامل  چهار می باشد که عبارتند از:

انواع تخصیص در بیزاجی-Bizagi Performer

By Load
در این تخصیص در بیزاجی کار با کمترین حجم کار یا کمترین کار در انتظار پروژه به کاربر اختصاص داده شده است. با این حال ، سیستم ابتدا بررسی می کند(خود بیزاجی این قسمت را مدیریت می کند) که آیا کسی در گروه کاربر قبلاً روی این پرونده کار کرده است یا خیر. در این صورت ، وظیفه به او داده می شود ، صرف نظر از حجم کار کاربر در مقایسه با بقیه گروه.
Every One
در این تخصیص در بیزاجی همه ویژگی های مشخص شده به همه کاربران داده می شود. اولین کسی که پرونده را انتخاب می کند.(به عنوان مثال ، روی صندوق ورودی در انتظار آن کلیک کنید) کار را انجام می دهد. در نتیجه ، دیگر برای دیگران نمایش داده نمی شود.
Sequential
در این تخصیص در بیزاجی هر وظیفه به طور منظم و پی در پی در بین کاربرانی که معیارهای تخصیص را رعایت می کنند . صرف نظر از حجم کاری آنها ، اختصاص می یابد. اما اگر چندین بار یک کار انجام شود ، این کار به همان کاربر اختصاص داده می شود که در مرحله اول اختصاص داده می شود ، و روش واگذاری در این حالت کاربرد ندارد.
First Available
در این تخصیص در بیزاجی ، وظایفی به کاربر اختصاص داده می شود که ابتدا با توجه به منطقه زمانی مرتبط با آن در دسترس قرار می گیرد. ممکن است بیش از یک کاربر در دسترس باشد. در چنین مواردی ، Bizagi با ارزیابی بار کاری هر کاربر موجود ، مجری وظیفه را تعیین می کند.