چرا ترسیم و مدل سازی فرآیند های سازمان مهم است؟

مدل فرآیند چیست؟

یک مدل فرآیند، تصویری از آنچه در یک فرآیند کسب و کار اتفاق می افتد را توصیف می کند. مدل فرآیند شامل مشخص کردن کلیه مراحل در یک فرآیند ، شامل مشخص کردن مسئول فرآیند و خروجی فرآیند  در جهت نیل به اهداف سازمانی است.

مدل فرآیند به معنای واقعی کلمه یک نقشه است که شما را در ترسیم فرآیند کسب و کار خود ، شناسایی داده ها ، فعالیت ها ، مطالب و افراد درگیر راهنمایی می کند.

 

چرا من باید یک فرآیند را ترسیم کنم؟

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید فرآیند های سازمان را ترسیم کنیم.

ترسیم فرآیند هنگام استفاده دقیق از آنچه در یک فرآیند اتفاق می افتد و درک وضعیت فعلی سازمان شما ، یک تمرین مفید است. ترسیم فرآیند کسب و کار به شما  ، در شناسایی گلوگاهها یا مراحل غیرضروری در این فرآیند کمک می کند. داشتن نمایش بصری از این امر ، توضیح وضعیت فعلی و تغییرات جدید را برای کاربران آسان تر می کند.

به عنوان مثال ، شما می توانید فرآیند حمل و نقل از کارمندان جدید را بررسی کنید تا تمام افراد مناسب را مطلع کرده و تمام تجهیزات لازم را برای تاریخ شروع آنها آماده کنید. دیدن کلیه مراحل بیان شده فرصتی برای ساده سازی فرآیند و کارآیی آن را تا حد ممکن فراهم می کند.

مزایای مدل سازی فرآیند چیست؟

  • باعث می شود فرآیندها را بشناسید : برقراری ارتباط بصری با یک فرآیند تجاری به توضیح فرآیند برای سایر کاربران کمک می کند.
  • اطمینان از انطباق : فرایندهای ترسیم شده به صورت بصری نشان می دهد که شما تمام نیازهای لازم را برآورده می کنید و به ساده سازی و استاندارد سازی بیشتر فرایندها برای رعایت دقیق قوانین کمک می کند.
  • کشف و از بین بردن گلوگاه ها: مراحل غیرضروری را در فرآیندهای خود شناسایی میکنید تا بتوانید فرآیند را به همان اندازه کارآمد و قابل اجرا سازید.
  • کمک به حل مسئله :یک نمودار بصری موثر به تصمیم گیری و شناسایی راه حل ها کمک می کند.
  • مستندات فرآیند :باعت ایجاد توضیحات دقیق نحوه کار فرآیند های سازمان می شود.

چگونه از مدل سازی فرآیند در مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPM) استفاده می شود؟

طبق تعریف گارتنر ، BPM طیف وسیعی از فعالیت ها و روش ها را برای کشف ، مدل سازی ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ، بهبود و بهینه سازی فرآیندهای سازمانی را پوشش می دهد. مدل سازی فرآیند از اجزای مهم BPM است زیرا در حین این کار ، نقشه های فرایند یک تجسم مفید برای نشان دادن چگونگی هدایت وظایف از یک نفر به دیگری برای رسیدن به محصول نهایی است.

فرآیند های مدل شده  رویکردی پویاتر و چابک تر از فرایندها را در کل سازمان ایجاد کرده و باعث ایجاد ،  چرخه های عمر فرآیند و بهبود مستمر آن می شود.

 

چه ابزار هایی برای مدل سازی فرآیند ها وجود دارد؟

ابزار های متنوعی در خصوص مدل سازی فرآیند های وجود دارد مانند ویژوال پارادایم و بیزاجی مدلر که ما به شما استفاده از بیزاجی مدلر را به دلیل آسانی استفاده و رایگان بودن آن پیشنهاد میدهیم.

برای دانلود میتوانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

دانلود بیزاجی مدلر

چرا ترسیم و مدل سازی فرآیند های سازمان مهم است؟