bizagistudio

نسخه های بیزاجی و آپگرید ها (ارتقاها)

ارتقا نرم افزار بیزاجی بیزاجی نسخه های جدید را به صورت دوره ای با ویژگی های جدیدی زیادی تولید میکند. قویا پیشنهاد می شود که پروژه های خود را به جدیدترین نسخه ، ارتقا دهید، پس از ارتقا نرم افزار بیزاجی شما میتوانید از کلیه ویژگیهای جدید، پیشبردهای عمده ، رفع باگ ها و  ارتقا …

نسخه های بیزاجی و آپگرید ها (ارتقاها) Read More »