بیزاجی ۱۱٫۱ و پشتیبانی از SQL 2016

مشاوره و اجرای مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
نسخه های بیزاجی و آپگریت ها (ارتقاها)
مهر ۲۲, ۱۳۹۷

آموزش نرم افزار بیزاجی- دانلود رایگان نرم افزار بیزاجی ۰۹۲۲۲۴۶۸۱۰۴

بیزاجی نسخه ۱۱ از SQL Server 2016  پشتیبانی نمیکند و نسخه های قابل پشتیبانی این نسخه عبارتند از:

  • Microsoft SQL Server 2014
  • Microsoft SQL Server 2012
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 or higher
  • Microsoft SQL Server 2008 SP1 or higher

 

بیزاجی/bizagi با ارائه نسخه ۱۱٫۱؛ پشتیبانی از SQL Server 2016  را تضمین نموده است. برای دریافت نسخه ۱۱٫۱ فارسی شده و بدون محدودیت تعداد کاربران این نرم افزار، با شماره ۰۹۲۲۲۴۶۸۱۰۴ تماس حاصل فرمایید.