تفاوت task و activity و SubProcess در بیزاجی

در سری آموزش های مدیریت فرآیند های کسب و کار در این ویدئو به بررسی تفاوت task و activity و SubProcess در بیزاجی خواهیم پرداخت.

در ویدئو قبلی به بررسی انواع flow در نرم افزار بیزاجی پرداختیم.

در این ویدئو ما فعالیت ها و زیر فرآیند ها را آموزش خواهیم داد. وضعیت کسب و کار زیر را در نظر بگیرید. هدف فرایند، جایگزینی وسیله نقلیه های تحت گارانتی است. اولین فعالیت شامل اطلاعات مربوط به وسیله نقلیه است ، سپس یک اعلان خودکار برای تأمین کننده ارسال می شود. و در آخر ، مجوز پرداخت به سیستم پرداخت ارسال می شود که باید به صورت خودکار ارسال شود.

در این فرآیند ، سه task وجود دارد که شامل اطلاعات جایگزینی خودرو ، اطلاع به تأمین کننده و ارسال مجوز پرداخت به سیستم پرداخت است.

با این حال ، در این فرایند برخی فعالیت ها وجود دارد که با مداخله انسانی انجام می شود و برخی دیگر از المان هایBPMN که موارد مختلف را شامل میشوند، فعالیت ها با مستطیل های لبه گرد نشان داده می شوند که نشان دهنده انجام کار توسط یک سازمان با استفاده از منابع ، مانند زمان یا انسان است. Activity ها در BPMN به Task، و زیر فرآیند طبقه بندی می شوند

task ها توسط یک مستطیل گرد نشان داده می شوند و فعالیت های تکی هستند ، به این معنی که هیچ زیر بخش یا زیرفرایندهایی داخل آن تعریف نشده است .
زیر فرآیند ها که ترکیبی از فعالیت ها است که با یک علامت بعلاوه در پایین شکل مشخص می شود.
فعالیت ها به task و زیر فرآیند ها طبقه بندی می شوند BPMN مجموعه ای از طبقه بندی Task را ارائه می دهد.
که شامل

  • User Task
  • service Task
  • Send
  • Receive
  • Script Task
  • و غیره

علاوه بر این ، زیر فرایندها به embeded و قابل استفاده مجدد یا Reusable طبقه بندی می شوند.

من با استفاده از یک user task نشان می دهم که این فعالیتی است که توسط شخص یا کاربر در ارتباط با سیستم یا نرم افزار انجام می شود ،

وظیفه سرویس یا Service Task: فعالیتی است که توسط سیستم بدون دخالت انسان انجام می شود ، یعنی فعالیت خودکار.

Script Task:که در واقع اسکریپتی است که اجرا می شود.

در مثال قبلی ، اولین فعالیت شامل اطلاعات جایگزینی خودرو یک Taskکاربر یا user task است. فعالیت دوم اطلاع رسانی است که یک وظیفه اسکریپت است و یک ایمیل را نشان می دهد که به طور خودکار ارسال می شود. فعالیت نهایی یک نقطه ادغام بین bizagi و سیستم پرداخت را نشان می دهد. این کار به طور خودکار ارسال می شود. بنابراین ، از یک service Task برای مدل سازی آن استفاده می شود.

در  فرایند پیشنهادات،بیشتر فعالیت ها user Task است ، زیرا توسط کاربر با کمک یک سیستم انجام می شود. به عنوان مثال ، یک کاربر پیشنهادی را در برنامه یا سیستم ثبت می کند. پاسخ آگاهانه به فعالیت مشتری تنها script task است که نمایانگر پاسخی است که به صورت خودکار از طریق ایمیل ارسال می شود. نوع دوم فعالیت یا Activity، زیر فرآیند است.زیر فرایند، مجموعه ای از Task ها است که در درون یک فرآیند گنجانده شده است.باید توجه داشت که این شکل همزمان شامل مجموعه ای از Taskها و یک توالی منطقی است که نشان می دهد فعالیت می تواند در سطح دقیق تری تجزیه و تحلیل شود .

یک زیر فرایند را می توان به صورت گسترش یافته نشان داد. وقتی زیر فرآیند جمع شود ، جزئیات زیرفرایند نمایش داده نمی شود. در حالی که هنگام گسترش جزئیات زیر فرایند در مثال زیر نمایش داده می شود ،در فرایند نشان داده شده فعالیت a و b انجام و به دنبال آن فعالیت های D یا E دنبال می شود. مطابق تصمیمی که با دروازه نشان داده می شود. آیا این درست است؟ نه ، این در این فرایند درست نیست ، زیرا توالی از مرزهای زیرفرایند عبور می کند. این امکان وجود ندارد که جریان های توالی بتوانند از این حد و مرزعبور کنند. یک امکان برای مدل سازی این است که ، فرآیند فرزند، دارای رویداد شروع است.

زیر فرایند شروع خاص خود را دارد و پس از اتمام زیر فرایند، تصمیم بر اساس داده های ایجاد شده در زیر فرایند برای ادامه فعالیت در فرآیند پدر اتخاذ می شود. یک طبقه بندی از زیر فرایند ها ،زیر فرآیند جاسازی شده یا Embeded است که نشان می دهد زیرفرایند کاملاً به فرایند اصلی وابسته است. وقتی یک فرآیند قابل استفاده مجدد است که یک فرایند تعریف شده است همانند نمودار فرآیند کسب و کار دیگری که به فرایند اصلی بستگی نداشته باشد،زیر فرایند جاسازی شده یا Embeded فرایندی است که در واقع بخشی از فرایند اصلی است ،زیر فرایندهای جاسازی شده توسط فرایندهای دیگر قابل استفاده مجدد نیستند. این شامل Poolها یا Lane است. فقط از یک رویداد none start استفاده می کند ، و تمام داده های فرآیند مورد استفاده در فرآیند اصلی توسط زیرفرایند Embeded به طور مستقیم قابل دسترسی است ، زیر فرایند قابل استفاده مجدد یا Reusable فرآیندی است که می تواند از فرایندهای مختلف به عنوان زیرفرایند فراخوانی شود. فرایند مدل سازی جداگانه ای که ممکن است در زمینه های مختلف بدون تغییر استفاده شود ، می تواند یک فرایند اصلی یا زیرفرایند باشد ،

به عنوان مثال ، می توان به عنوان یک زیر فرایند یا یک فرایند مستقل به آن دسترسی داشت. این نمونه ای از فرآیند درخواست وام شخصی است. اولین فعالیت، ثبت درخواست است. پس از این فعالیت ،زیر فرایند اول ،تجزیه و تحلیل متقاضی است ، این زیرفرایند قابل استفاده مجدد است زیرا فرایندهای اصلی می توانند این زیر فرایند را فراخوانی کنند. به عنوان مثال ، یک درخواست رهن، در این فرایند ، متقاضیان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . فرایندهای دیگر مانند تأیید سند و بررسی وام ، به عنوان زیر فرآیند جاسازی شده یا Embeded استفاده شده است. به عنوان مثال ، زیرفرآیند بررسی وام دارای ساختار خاصی است که فقط برای وام های شخصی اعمال می شود و مجدداً مورد استفاده قرار نمی گیرد

در ادامه این ویدئو را مشاهده خواهید کرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *