چه زمانی از زیر فرآیند Multiple در بیزاجی استفاده کنیم-همراه با مثال

در سری آموزش های مدیریت فرآیند های کسب و کار در این ویدئو به بررسی زیر فرآیند Multiple در بیزاجی خواهیم پرداخت.

در ویدئو قبلی به بررسی انواع flow در نرم افزار بیزاجی پرداختیم.

در این ویدئو قصد داریم زیر فرآیند Multiple را نشان دهیم.

این کسب و کار را در نظر بگیرید. در فرآیند انتخاب بورس تحصیلی ، فرآیند وقتی استارت می خورد منتظر دریافت مجموعه ای از اطلاعات، از جمله اطلاعاتی مانند شرح شرایط لازم برای تاریخ مصاحبه است.

پس از آن چندین برنامه دریافت می شود. پس از مدتی ، هر متقاضی باید به طور موازی توسط قضات مختلف ارزیابی شود. این ارزیابی شامل ارزیابی مشخصات هر متقاضی ، مصاحبه با هر یک و در آخر ، گزارشی از این ارزیابی با یک امتیاز طبق مقیاس از پیش تعریف شده است.

پس از ارزیابی کلیه متقاضیان ، تصمیم نهایی توسط کمیته اتخاذ می شود. در فعالیت اول ، برخی از اطلاعات برای شروع کردن بورس تحصیلی در نظر گرفته شده و برنامه ها دریافت می شوند. پس از آن ، هر متقاضی باید توسط قضات مختلف ارزیابی شود ، این ارزیابی باید چندین بار انجام شود ، برای هر متقاضی یک ارزیابی.

مشاهده شبیه سازی نمودار زیر بسیار عالی است. فعالیتهای مربوط به ارزیابی هر متقاضی باید به تعداد درخواستهای دریافت شده به طور موازی و به طور مستقل انجام شود. این مدل نمایانگر این وضعیت نیست و باید اصلاح شود.

یک فرآیند چند مرحله ای یا Multiple ایجاد چندین نمونه از یک زیر فرایند را امکان پذیر می کند ، یعنی تکرارهای متعدد ، این نمونه ها یا تکرارها به طور معمول به صورت موازی اجرا می شوند ، اما انجام آنها به صورت متوالی هم امکان پذیر است. علاوه بر این ، تعداد تکرارها تعیین می شوند ، یا قبل از شروع یک زیر فرآیند چندگانه یا multiple مشخص می شوند .

در این زیر فرآیند چندگانه یا multiple همانطور که نشان داده شده است بازگشت به مثال قبل است.

در این حالت ، زیر فرایند ارزیابی نامزد یک زیر فرآیند چندگانه یا multiple است که برای هر متقاضی ثبت شده تکرار می شود. کمیته پس از ارزیابی کلیه متقاضیان ، می تواند یک دانشجو را انتخاب و بورس تحصیلی را به وی اعطا کند.

در این مثال ، تکرارها قبلاً شناخته شده اند که به همان تعداد تکرار تعداد متقاضیان ثبت شده است. و اعلام به طور موازی انجام خواهد شد. هر ارزیابی مستقل از سایر ارزیابی ها خواهد بود و به طور همزمان اجرا می شود. در این مدل ارزیابی ، برای هر متقاضی یک ارزیابی در نظر گرفته شده است.

شبیه سازی را با یک زیر فرآیند مشاهده کنید که در این شبیه سازی گسترش یافته است ، سه متقاضی وارد شده اند و ارزیابی می شوند. پس از پایان زیر فرآیند ها ، همه انتخاب توسط کمیته انجام می شود. در این مثال خاص ، تمام موارد این فرآیند همزمان شده و ادامه می یابد. به عنوان مثال ، کلیه متقاضیان باید قبل از تصمیم نهایی ارزیابی شوند.

به خاطر داشته باشید که زیر فرآیند چندگانه یا multiple می تواند به صورت متوالی یا موازی اجرا شود. یعنی موارد یا case های آن به صورت متوالی یا همزمان به طور موازی اجرا می شوند. درصورتی که زیر فرآیند چندگانه یا multiple به صورت موازی اجرا شود ، لازم است نحوه ادامه چندین نمونه ،تعریف شود.

به عنوان مثال ، در مثال قبلی ، تمام ارزیابی ها باید به پایان برسد تا فرآیند پدر با task، انتخاب ، توسط کمیته ادامه یابد. این با یک جریان شرطی تعریف می شود که می تواند انواع مختلف gateway باشد ، یا به این معنی است که قبل از ادامه جریان روند ، همه موارد باید هماهنگ و یکپارچه شوند. شبیه سازی را مشاهده کنید، در این حالت فعالیت مربوطه یک بار اجرا می شود. هیچکدام به این معنی نیست که هر نمونه به طور مستقل ادامه خواهد یافت. شبیه سازی را مشاهده کنید در این حالت ، فعالیت مربوطه چندین بار اجرا می شود ، یک بار برای هر نمونه ایجاد شده توسط این زیر فرآیند چندگانه یا multiple . این به این معنی است که فرآیند اصلی پس از پایان نمونه اول با فعالیت بعدی ادامه می یابد.. شبیه سازی را ببینید. در آخر ، complex بدان معنی است که در صورت تحقق یک شرط ، فرآیند اصلی می تواند ادامه یابد. در این شبیه سازی اگر حداقل دو مورد به اتمام رسیده باشد ، فرآیند اصلی می تواند ادامه یابد.

در ادامه این ویدئو را مشاهده خواهید کرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *