فیلم آموزشی انواع Flow در BPMN

در سری آموزش های مدیریت فرآیند های کسب و کار در این ویدئو به بررسی دقیق  فرآیندو مفهوم آن خواهیم پرداخت.

در ویدئو قبلی به بررسی یک Activity یا فعالیت در BPMN پرداختیم.

در این ویدئو قصد داریم اتصال جریان توالی یا sequence flow را نشان دهیم ، جریان توالی یکی از انواع Flow در BPMN می باشد، یک جریان توالی یک خط ثابت است که به عنوان پیوند دهنده المان هایی نظیر رویدادها و فعالیت ها و gateway ها در یک نمودار فرآیندی است ،همچنین نشان دهنده کنترل جریان و توالی فعالیت ها است.

بنابراین از آنها برای نشان دادن دنباله دروازه ها و رویدادهای فعالیت های اهداف جریان استفاده می شود.

در این مثال ، پس از اجرای وظیفه یک، وظیفه دو فعال می شود جریان توالی، توالی فعالیت ها را کنترل می کند. در این مثال ، دو فرآیند وجود دارد ، فرآینددرخواست خرید با ثبت قیمت شروع می شود و سپس تولید سفارش خریداست. در این مرحله ، یک جریان توالی ، اتصال این فعالیت با فعالیت بعدی است ، به این معنی که چیزی در فرآیند سفارش باید در فرآیند سفارش ایجاد شود.

در صورت پذیرش سفارش. پردازش می شود و سپس فاکتور ایجاد و ارسال می شود ، که این تأیید در فرآینددرخواست خرید است ، این نمودار صحیح است.

اکنون بخاطر داشته باشید که جریان های توالی ، کنترل جریان را نشان می دهند و اجسام توالی درون یک pool، عناصر دیگری ایجاد کرده است که ارتباط بین فرآیندها را نشان می دهد. اتصال دهنده دیگر جریان پیام است ، جریان پیام ارتباط بین دو فرآیند از طریق پیام را نشان می دهد. این فقط بین دو قطب است. ممکن است از این مورد برای اتصال به گره های درون نظرسنجی استفاده نشود.

بازگشت به این مثال برای برقراری ارتباط سفارش و سفارشات خرید به جریان پیام ها مدل سازی شده است. اولین مورد نشان دهنده پیام به فرایند سفارش است که نشان می دهد یک سفارش برای پردازش آماده است. و دیگری نشان می دهد که فاکتور برای تأیید در فرآیند درخواست خرید آماده است. اینها به معنای توالی نیستند ، بلکه فقط ارتباط را نشان می دهند.

در ادامه این ویدئو را مشاهده خواهید کرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *