فیلم های آموزشی

در این دوره قصد داریم شما را به وسیله فیلم های آموزش RPA با یک ابزار برجسته اتوماسیون فرایند روباتیک (uipath) آشنا کنیم . این دوره به شما کمک میکند تا با ابزار های این نرم افزار آشنا شده و بتوانید جهت بهبود کسب و کار خود از آن نهایت استفاده را ببرید. همچنین نشان می دهد که چگونه از فلوچارت ها برای مستندسازی فرآیندهای سازمانی، نحوه رسیدگی به خطاها، نحوه برنامه ریزی و مدیریت ربات های نرم افزاری خود با Orchestrator و موارد دیگر استفاده کنید. پس فرصت را از دست ندهید …
Thin line flat design of business workflow organization, marketing planning flow chart, office management process, supplies for work.  Modern vector illustration concept, isolated on white background.

(آموزش Rpa) جلسه اول

آشنایی با کلیات Rpa / معرفی UIPATH و انواع/ نسخه های آن نحوه دانلود نرم افزار

(آموزش RPA) جلسه دوم

ایجاد یک پروژه/ نصب پکیج ها/ طراحی پروژه آسان

(آموزش RPA) جلسه سوم

استفاده از Data Table Activity/ آشنایی با Variable ها

(آموزش RPA) جلسه چهارم

آشنایی با ifwhile activity/ نحوه تعریف condition

پروژه فاکتور(جلسه پنجم)

استفاده از عملگر های ریاضی/ آشنای با data table & excel rows

calculator(جلسه ششم)

آشنایی با Application activities/ نحوه کار کردن با selector

طراحی ربات Browser(جلسه هفتم)

استفاده از Browser/ آشنای با Selector Browser

فکیک پرونده(جلسه هشتم)

نحوه استفاده foreach

Flow Chart(جلسه نهم)

بکار گیری Flow Chart/ آموزش ارتباط با user/ استفاده از Flow Decision

واکسیناسیون(جلسه دهم)

نحوه استفاده switch

Data scraping(جلسه یازدهم)

آموزش استخراج دیتا از Browser استفاده از foreachg row