مورد اعتماد شرکت های معروف
راهکارهای ما
بهترین است
بهترین ابزارهای توسعه و استقرار فرآیند متناسب با نیاز شما
ما
که هستیم؟
هسته اصلی این تیم در سال ۹۳ و با حضور کارشناسانی با تجربه کار در حوزه معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها شکل گرفت که همگی بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPMS متمرکز شده اند .
۷+سال تجربه
۱۵۰+مشتریان
۱۲۰۰فرآیندهای پیاده سازی شده
۲۴+مشاور خبره
img1
img1
خدمات بیشتر قابل ارائه در موارد مختلف

چشم اندازهای سازمان ما

icon14

شناسایی فرآیند ها

با تحلیل سازمان

icon12

شناسایی گلوگاهها

افزایش بهره وری

icon10

بهبود فرآیند ها

کاهش هزینه

icon11

مدیریت ثروت و دارایی

با گزارش های مدیریتی

icon13

مکانیزاسیون سازمان

با ابزار های BPMS

icon15

قراردادهای همکاری

راهی نو و مبتکرانه

مشتریان ما چه می گویند؟

ما بیش از ۱۵۰ مشتری خوشحال در ایران داریم

۷

سال تجربه
img2
img2

در این سال ها با بهرمندی از تیم با پشتکار موفق به انجام پروژه های متعددی در سطح کشور شدیم که این باعث افتخار ماست که توانستیم در رسیدن سازمان ها به سازمانی بدون کاغذ و مکانیزه کمک کرده باشیم.