Timer boundary event

در این ویدیو ما قصد داریم یک timer boundary event را نشان دهیم. فرآیند ادعاها و شکایات را در نظر بگیرید. یکی از مهمترین قسمتها انجام اقدامات و اطلاع از نتایج است. این فعالیت در صورت موفقیت آمیز بودن ادعا انجام می شود. در فرآیند ادعاها و شکایات ، برای تجزیه و تحلیل ادعا ، یک دوره زمانی مشخص برای انجام اقدامات لازم و آگاه سازی مشتری تعریف شده است. اگر اقدامات تا این زمان انجام نشده باشد ، ناظر ، کنترل انجام می دهد و تصمیم می گیرد که آیا وظیفه باید دوباره تعیین شود یا باید زمان مشخصی برای انجام اقدامات تعیین شود یا ادعا باید ثبت شود و دلیل آن مستند شود. . چگونه زمان مربوط به این فعالیت را کنترل کنیم.؟ در این مدل ، یک داده اضافی در درگاه اختصاصی exclusive gateway برای کنترل حداکثر زمان مرتبط با انجام اقدامات و فعالیت اطلاع رسانی گنجانده شده است. آیا این مدل خوب است ؟ چند سناریو را تصور کنید.
 فرد ، مدت زمانی که بیش از زمان تعیین شده است را تعیین می کند. هنگامی که شرایط مرتبط با این دروازه جدید ارزیابی شود ، فرآیند به همان فعالیت برمی گردد. این منطقی نیست. اگر فرد در زمان تعیین شده فعالیت را نهایی نکند ، هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. فقط هنگامی که فعالیت با شرایطی که سعی در کنترل حداکثر زمان دارد به پایان برسد ارزیابی می شود. این درست نیست زیرا کنترل خیلی دیر اجرا می شود. این راه کنترل این وضعیت نیست. رویداد میانی تایمر را می توان به مرز فعالیت ها پیوست کرد. جریان فرآیند زیر را در نظر بگیرید.
 در این مثال ، فعالیت  B باید در مدت زمان مشخصی انجام شود ، در غیر این صورت باید یک استثنا فعال شود. اگر فعالیت در زمان پیکربندی شده در تایمر انجام شود. جریان فرآیند با فعالیت C ادامه می یابد. جریان طبیعی و نرمال زمانی است که فعالیت در این مدت زمان مشخص شدهانجام میشود. جریان استثنایی زمانی انجام می شود که مسیر مشخص شده اجرا شده و فعالیت D قابل انجام است. فعالیت B هنگامی که زمان تعیین شده به اتمام میرسد ، لغو شده و جریان استثنا راه اندازی می شود و مسیر جریانی که از زمان وقوع timer boundary event شروع شده ادامه می یابد.
یک رویداد میانی می تواند در مسیر جریان های توالی ترسیم شود که نشان دهنده تأخیر یا انتظار است. به عنوان مثال ، فعالیت  B بعد از فعالیت  Aو  گذشت زمان تأخیرانجام خواهد شد.
 همچنین ، می توان یک تایمر را به فعالیت های مرزی متصل کرد ، که نشان دهنده مهلت استثنا است. با رسیدن زمان ، این مورد راه اندازی می شود.
در این مثال ، اگر اقدامات تا زمان تعیین شده انجام نشده باشد ، task کنترل اجرای عمل برای مدل سازی این استثنا انجام می شود ،. مسیر استثنایی در این مثال، کنترل عملکرد فعالیتها است. جریان طبیعی این است که این فعالیت را در مدت زمان مشخص  شده به پایان برسانیم و جریان فرآیند را نهایی کنیم. در آخر ، دو نمودار زیر را مقایسه کنید که آیا یکسان هستند؟شبیه سازی را مشاهده کنید.
در نمودار اول،اگر فعالیت B در یک زمان مشخص پیکربندی شده در تایمر متصل انجام شود ، جریان طبیعی اجرا می شود ، یعنی فعالیت  C   .در غیر این صورت فعالیت B قطع شده و فعالیت D فعال می شود. در نمودار دوم ، فعالیت و تایمر هم زمان فعال می شوند ، اگر فعالیت B اجرا شود تایمر غیرفعال می شود. و بنابراین این مسیر در فرآیند ادامه می یابد. از طرف دیگر ، در صورت رسیدن زمان ، فعالیت B  تمام می شود و بنابراین این مسیر غیرفعال می گردد. در نتیجه ، این دو نمودار معادل یکدیگر هستند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *