What is a message event

این ویدیو ما قصد داریم رویدادهای پیام را نشان دهیم. وضعیت کسب و کار زیر را در نظر بگیرید. هنگام ثبت سفارش ، اطلاعات مشتری و همچنین جزئیات سفارش و فاکتور وارد می شود. به دنبال آن ، محصول و فاکتور به طور همزمان آماده می شوند تا سفارش را به مشتری تحویل دهید. سفارش با تکمیل محصول و فاکتور تحویل داده می شود. در نمودار زیر ، این وضعیت کسب و کار نشان داده شده است. پس از اتمام آماده سازی فاکتور و آماده سازی محصول، محصول قابل تحویل است. شبیه سازی را مشاهده کنید. زیر فرآیند آماده سازی محصول ، شامل دو مرحله است. ابتدا محصول را از  فهرست، کم کرده و سپس ، بسته بندی محصول را انجام میدهیم.( به نمودار نگاه کنید) سرانجام ، فقط هنگامی که کلیه محصولات  از فهرست کالا خارج شوند ،  صدور فاکتور می تواند شروع شود.
 همانطور که در شبیه سازی مشاهده نمودید. در این نمودار فرآیندی پس از ثبت نام ، بلافاصله فاکتور تهیه می شود. با این حال ، در این مورد ، فقط پس از خروج یک محصول از فهرست کالا، انجام می شود . آیا در این شرایط کسب و کار می توان فاکتور تهیه کرد؟ آیا زیر فرآیند آماده سازی محصولات را می توان مجددا به ازای هر کالای موجود در لیست تکرار کرد ؟
  فرآیند اصلی سفارش باید با اولین فعالیت زیر فرایند آماده سازی محصول ،یعنی محصول خارج  شده از لیست ،  ارتباط برقرار کرده و فرایند آماده سازی زیر فاکتور را آغاز نماید .به همین دلیل فرآیند باید اصلاح شود تا شامل این رفتار کسب و کار باشد ، زیرا منطق کسب و کار را پیاده سازی نمی کند.
مانند مثال قبلی ، گاهی اوقات یک فرآیند باید با یک فرآیند دیگر ارتباط برقرار کند.
 ارسال پیام به رویدادهای میانی
 امکان برقراری ارتباط بین فرایندها از طریق پیام را فراهم می کند. یک پیام یک مقصد منحصر به فرد دارد و فقط می تواند توسط فرایند دیگری راه اندازی شود . پیام ها فقط بین دو فرایند مختلف فعال می شوند زیرا پیام های ارتباطات را نشان می دهند. دو نوع پیام میانی وجود دارد ، پرتاب یا Throwing و گرفتن یا catching
یک پیام پرتاب رویداد میانی، یک پیام را ارسال کرده و سپس فرآیند ادامه پیدا می کند. این رویداد با یک پیام در داخل دایره نمایش داده می شود. پس از ارسال پیام ، فرآیند  ادامه می یابدو منتظر پاسخ نمی ماند.
 رویداد میانی پیام گیرنده منتظر می ماند تا یک پیام گرفته شود، قبل از اینکه این پیام دریافت شود، فرآیند ادامه نمی یابد .
یک رویداد دریافت کننده پیام  با یک علامت پیام تو خالی در داخل یک دایره نمایش داده می شود.
 این فرایند به یک رویداد میانی پیام ارسال می کند. در رویداد پیام گیرنده منتظر می ماند تا زمانی که پیام دریافت شود.
 علاوه بر این ، یک رویداد شروع پیام ، شروع فرایندی است که با دریافت پیام ، فعال می شود پیام را می توان از یک رویداد میانی پیام ، یا یک رویداد پایانی پیام دریافت کرد.
علاوه بر این ، یک رویداد پایان پیام یک مسیر جریان فرایند را نهایی می کند و یک پیام را برای یک فرایند دیگر راه اندازی می کند. بازگشت به وضعیت کسب و کار  برای پیام دادن به رویدادها در این مدل گنجانده شده است. پس از اتمام  فعالیت حذف محصول از موجودی کالا ،یک رویداد ارسال پیام ، پیام را به فرآیند پدر ارسال می کند. رویداد پیام گیر منتظر پیام است و پس از دریافت آن فرآیند ادامه می یابد و زیر فرایند آماده سازی فاکتور شروع می شود. شبیه سازی را مشاهده کنید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *