دروازه فراگیر یا inclusive gateway در BPMN

در این ویدئو ما قصد داریم دروازه فراگیر یا inclusive gateway را به عنوان عنصری از همگرایی و واگرایی شرح دهیم ، این وضعیت را تصور کنید .

یک آژانس تبلیغاتی باید بودجه ، مورد استفاده و اهداف اصلی را برای تهیه یک کمپین تبلیغاتی بداند .
زمانی که درخواستی دریافت می شود ، مدیر، مسئولیت ها را به افراد اختصاص می دهد و یک پیشنهاد کلی را تهیه می کند. کمپین های تبلیغاتی متناسب با نیاز مشتری ایجاد می شوند. بنابراین افراد مسئول تصمیم می گیرند که چه نوع تبلیغاتی برای آن استفاده شود. امکان انتخاب بین تبلیغات تلویزیونی ، رادیویی ، بیلبوردها ، روزنامه ها یا سایر تبلیغات تجاری وجود دارد.
چندین نوع رسانه می توانند به طور همزمان انتخاب شوند.
در این نمودار فرآیندی ، وضعیت کسب و کار با استفاده از ، gateway اختصاصی استفاده شده است.. شبیه سازی را مشاهده کنید. در این حالت ، فقط یک نوع رسانه انتخاب می شود و بنابراین منطق کسب و کار اجرا نمی شود.
وقتی از gateway موازی در این فرایند استفاده می شود ، شبیه سازی جریان فرایند را مشاهده کنید ، هر بار که یک کمپین درخواست می شود ، تمام رسانه های ممکن فعال می شوند. اما این وضعیت ، مطلوب نیست.
ما نیاز داریم که فقط رسانه های انتخاب شده توسط روزنامه نگار اجرا شوند ، برای انجام دادن به این وضعیت ، ما باید یک عنصر جدید ، یک دروازه فراگیر را که به عنوان عنصر واگرایی استفاده می شود ، قرار دهیم.
دروازه فراگیر با یک شکل لوزی با یک دایره داخل آن نشان داده شده است و به شما امکان می دهد با توجه به داده های فرآیند ، یک یا چند مسیر از چندین مسیر ممکن را اجرا کنید.
فعالیتهای فعال شده را می توان به صورت موازی و به هر ترتیب انجام داد. هنگامی که از این gateway به عنوان یک عنصر واگرا استفاده می شود ، هر جریان توالی خروجی دارای یک شرایط مستقل است . بنابراین بیش از یک مورد می تواند درست باشد.
هنگامی که نیاز است یک یا چند مسیر شروع شوند، از این gateway استفاده می شود.در این حالت می توان رسانه هایی را انتخاب کرد که روزنامه نگار در فعالیت تهیه طرح پیشنهادی ، انتخاب کرده است.
در این مثال ، ما می خواهیم تبلیغات تلویزیونی و رادیویی را انتخاب کنیم. پس از اتمام آماده سازی کمپین ، یک پیشنهاد رسمی به مشتری داده می شود که تصمیم نهایی را می گیرد. این ارائه فقط در صورت تکمیل کلیه تبلیغات انتخابی قابل انجام است.
اگر از این نمودار استفاده کنیم ، فعالیت ارائه پروپزال نهایی، با هر بار تکمیل تبلیغ انجام می شود. برای جلوگیری از این وضعیت ، لازم است یک درگاه فراگیر برای همگام سازی مسیرهای ورودی وجود داشته باشد.
دروازه فراگیر دارای یک عنصر همگام سازی فقط در یک مسیر است ، چندین مسیر که قبلاً توسط یک دروازه فراگیر که به عنوان عنصر واگرایی استفاده می شود ، فعال شده اند. سرانجام ما یک مدل کامل داریم ، جایی که یک دروازه فراگیر را به عنوان یک عنصر واگرا گنجانده ایم ، که به ما امکان می دهد مسیری را که می خواهیم طی کنیم و یک دروازه دیگر را به عنوان یک عنصر همگرا انتخاب کنیم که مسیرهای انتخاب شده را فقط در یک شاخه ادغام کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *