رویداد سیگنال (Signal Event) در BPMN

در این ویدیو ما قصد داریم رویدادهای سیگنال یا signal events را نشان دهیم.
وضعیت کسب و کار زیر را در نظر بگیرید.
درخواست های اعتباری همیشه باید توسط یک تحلیلگر اعتبار، تجزیه و تحلیل شود. اما اگر مبلغ درخواستی بیشتر از حد معینی باشد، این نیاز به تأیید اضافی کمیته اعتباری دارد. کمیته بصورت دوره ای یرگزار میشود و هر درخواستی که آمده است را بررسی می کند ، پس از عبور از کمیته ، درخواست می تواند فرآیند را ادامه دهد.
  • چگونه کنترل کنیم که کمیته به صورت دوره ای جلسه می گذارد.؟
  • چگونه هر درخواست اعتباری را کنترل کنیم و چگونه منتظر تصمیم کمیته باشیم؟
  • چگونه کنترل کنیم که کمیته اعتبار چندین درخواست را به صورت دوره ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؟
شبیه سازی را مشاهده کنید.
در این نمودار ، فرایند تجزیه و تحلیل کمیته، هر بار که درخواستی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، انجام می شود ، به این معنی است که ما برگزاری دوره ای کمیته را کنترل نمی کنیم. همچنین ، کمیته فقط یک درخواست را تجزیه و تحلیل می کند ، و نه مجموعه ای از درخواست ها را . در نتیجه ، این مدل با توجه به وضعیت کسب و کار صحیح نیست. المان دیگر در BPMN رویداد سیگنال است. رویدادهای میانی سیگنال پرتاب،  throwing signal intermediate events ، سیگنال را راه اندازی کرده و فرآیند ادامه می یابد. سیگنال ، توسط بسیاری از فرایندها ، آنهایی که آماده گوش دادن هستند ، قابل شنیدن است. این سیگنال برای هر فرآیند که گوش فرا داده است، پخش می شود .شبیه سازی را مشاهده کنید. سیگنال توسط این رویداد، راه اندازی می شود و فرآیند ادامه می یابد زیرا یک سیگنال لزوماً به هدف خاصی هدایت نمی شود.
علاوه بر این ، یک رویداد میانی سیگنال گیرنده catching signal intermediate event، منتظر ادامه سیگنال با جریان فرآیند است. در فرآیند اول ، یک سیگنال پخش می شود و فرآیند ادامه می یابد. این سیگنال توسط فرآیندهای آماده برای انجام آن شنیده می شوند. این مثال را ببینید. اولین فرایندهایی که دارای سیگنال گیرنده catching signal eventsهستند ، منتظر دریافت سیگنال می باشند. با دریافت سیگنال ، فرآیند کار می تواند ادامه یابد.
 در مثال دوم ، فقط یک فرایند آماده گوش دادن به سیگنال است. شبیه سازی ها را مشاهده کنید. علاوه بر این ، رویداد شروع سیگنال signal start event ، شروع فرآیندی است که با دریافت سیگنال فعال می شود.
 یعنی این نشان می دهد که فرآیند هنگامی که توسط یک سیگنال خارجی تحریک می شود شروع می شود.
 از طرف دیگر ، وقتی مسیری به پایان رسید ، می توان به یک رویداد پایان سیگنال signal end event دسترسی پیدا کرد و یک سیگنال راه اندازی می شود.
حال با بازگشت به وضعیت کسب و کار قبلی، دو مورد تجزیه و تحلیل اعتبار وجود دارد. در صورت نیاز به تأیید کمیته ، به کمیته ارائه می شوند و منتظر تصمیم آن می مانند. رویداد سیگنال گیرنده مکث کرده و منتظر جواب کمیته می ماند. از طرف دیگر ، فرآیند  تحلیل کمیته به صورت دوره ای آغاز می شود. رویداد شروع کننده تایمر، این رفتار را کنترل می کند .
 پس از شروع این فرآیند، ارزیابی اجرا می شود و با یک سیگنال رویداد ارسال می شود. این سیگنال پخش می شود و نمونه های تجزیه و تحلیل اعتبار ، که آماده شنیدن هستند ، سیگنال را گرفته و فرآیند را ادامه می دهند. به این ترتیب مدل کنترل می کند که کمیته به صورت دوره ای برگزار شود ، چندین درخواست را تجزیه و تحلیل می کند و هر درخواست منتظر پاسخ کمیته ها می ماند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *