Timer Boundray Event

Timer boundary event

Timer boundary event در این ویدیو ما قصد داریم یک timer boundary event را نشان دهیم. فرآیند ادعاها و شکایات ... ادامه مطلب
timer start event 300x211 1

Start Timer Event

Start Timer Event در این ویدئو ما می خواهیم وقایع شروع تایمر یا Start Timer Event را نشان دهیم. وضعیت ... ادامه مطلب
3 1

دانلود بیزاجی

نحوه دانلود بیزاجی(دانلود Bizagi) و استفاده از نرم افزار بیزاجی   اگر نیاز به آموزش و یادگیری مباحث اولیه دارید ... ادامه مطلب